EIN GWELEDIGAETH

"Creu awyrgylch o hapusrwydd, gofalgar ac ysgogol yw ein gweledigaeth. Awyrgylch sy’n hyrwyddo chwilfrydedd, brwdfrydedd, eiddgarwch a pharch lle bydd plant yn adnabod a chyrraedd eu potensial llawn.  Ddylai pob plentyn deimlo’n werthfawr ac yn falch o’u diwylliant a’u hetifeddwch er mwyn iddynt allu gwneud y cyfraniad gorau i gymdeithas".