Neges oddi wrth Ysgol Bro Myrddin / A message from Ysgol Bro Myrddin

Annwyl rieni disgyblion blwyddyn 6

Rwy’n danfon cyfarchiad atoch o Ysgol Bro Myrddin yn ystod y cyfnod ansicr hwn.  Yn fy neges rwy’n atodi linc i e-lyfr i bob un o ddisgyblion blwyddyn 6 sy’n rhannu ychydig o wybodaeth gyda nhw am yr ysgol.  Mae’r e-lyfr yn esbonio’r cyfan i chi fel rhieni ac i’ch plant.  Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iach fel teuluoedd a bod eich plant yn edrych ymlaen at ddod atom i Fro Myrddin ym mis Medi. 

Dear parents (year 6)

I am sending you a greeting from Ysgol Bro Myrddin in these uncertain times.  In my message I have also included a link to an e-book for all year 6 pupils sharing information about the school.  I hope you as a family are keeping well and I am sure that your children are looking forward to coming to Bro Myrddin in September.  The e-book contains details regarding the situation at present and information regarding the school itself.  We are awaiting further information from government regarding the next steps but will keep you informed.  We are also preparing a short video that will be put on the website at the beginning of June.  I will inform you of its availability. 

Yn ddiffuant / Yours sincerelyDr Llinos Jones

Pennaeth,

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin,

Croesyceiliog,

Caerfyrddin,

01267234829.